Consumer Connect

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Laatste update: 31/01/2018

Perrigo Company plc en alle dochtermaatschappijen (hierna ‘Perrigo’) erkennen dat de persoonsgegevens die ze ontvangen vertrouwelijk worden behandeld. Perrigo wil dit vertrouwen niet beschamen en respecteert de volgende algemene principes voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze Privacy- en cookieverklaring (hierna de ‘Verklaring’) zet uiteen hoe we de persoonsgegevens die we hebben verzameld via deze digitale media en tijdens andere interacties, verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze Verklaring geldt voor alle online- en digitale diensten of activiteiten, alle websites, socialmediaplatforms, mobiele applicaties van Perrigo en alle andere digitale diensten waarin het posts of links plaatst (hierna ‘Digitale Media’). Wanneer u gegevens invoert op of via deze Digitale Media stemt u ermee in dat wij deze gegevens verzamelen, verwerken en bewaren zoals beschreven in deze Verklaring.

Deze Verklaring geldt voor alle online- en digitale diensten of activiteiten, alle websites, socialmediaplatforms, mobiele applicaties van Perrigo en alle andere digitale diensten waarin het posts of links plaatst (hierna ‘Digitale Media’). Wanneer u gegevens invoert op of via deze Digitale Media stemt u ermee in dat wij deze gegevens verzamelen, verwerken en bewaren zoals beschreven in deze Verklaring.

STEMT U NIET IN MET EEN DEEL VAN DEZE VERKLARING, GELIEVE DE DIENSTEN DAN NIET TE GEBRUIKEN.

PRIVACY VAN KINDEREN

De Digitale Media van Perrigo zijn niet geschikt voor kinderen. Bent u volgens de wetgeving van uw woonplaats minderjarig, mag u de Digitale Media alleen gebruiken met de toestemming van of onder toezicht van een ouder of voogd. In overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake de bescherming van de privacy van kinderen zullen we, wanneer we vernemen dat een kind jonger dan 13 zonder de voorafgaande toestemming van een ouder of voogd persoonsgegevens heeft opgegeven op of via het Onlineplatform, deze gegevens enkel gebruiken om rechtstreeks te reageren op dat kind (of zijn/haar ouders of voogd) om het kind te informeren dat hij/zij de Digitale Media niet mag gebruiken, waarna we de Persoonsgegevens zullen verwijderen in overeenstemming met deze Verklaring.

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wanneer u onze Digitale Media bezoekt of op om het even welke manier gebruikt, mogen we verschillende soorten van persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.

Door u verstrekte gegevens

Om toegang te krijgen tot de informatie, diensten of producten die wij via de Digitale Media ter beschikking stellen, is het mogelijk dat wij u vragen om ‘Persoonsgegevens’ zoals uw naam, postadres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. We kunnen ook demografische informatie verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld voorkeuren en interesses die afkomstig zijn van derden zoals Google of andere social media die u gebruikt. U mag ervoor kiezen om deze informatie niet te verstrekken; het is dan echter wel mogelijk dat u geen toegang krijgt tot onze informatie, diensten of producten.

Neemt u voor om het even welke reden contact met ons op, mogen we de gegevens die u opgeeft via de ‘Contact opnemen’-functie van de Digitale Media bijhouden. We mogen ook details over transacties of gebruik door u via de Digitale Media en de uitvoering van bestellingen verzamelen en verwerken. Tenzij u inschrijft voor een dienst, is het opgeven van uw persoonsgegevens geen verplichting noch contractuele vereiste en mag u weigeren om deze gegevens op te geven.

Gegevens verzameld via technologie

Perrigo mag via cookies verschillende soorten van informatie over u verzamelen en verwerken wanneer u onze Digitale Media op om het even welke manier bezoekt of gebruikt. Een ‘cookie’ is een bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk over cookies hieronder voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan op de Digitale Media.

Wanneer u een mobiele app gebruikt, gebruiken we tools voor gegevensverzameling om informatie over uw gebruik van of interactie met de app te verzamelen, zoals uw besturingssysteem, uw browser, uw domein- en andere systeeminstellingen, zoekopdrachten en de tijdzone waarin het mobiele apparaat of de tablet zich bevindt, metadata en andere informatie over andere bestanden die op uw toestel zijn opgeslagen.

We kunnen ook informatie verzamelen over de locatie van het mobiele apparaat of de tablet waarmee toegang wordt gemaakt tot de mobiele app waaronder (i) de locatie van het mobiele apparaat of de tablet, afkomstig van het gebruik van gps of wifi; (ii) het IP-adres van het mobiele apparaat of de tablet of de internetdienst gebruikt om toegang te krijgen tot het Onlineplatform en (iii) andere informatie die een gebruiker of anderen ter beschikking stellen en die de huidige of vorige locatie van de gebruiker aangeeft zoals geotaginformatie in foto’s.

Sociale media

Sommige diensten bevatten links naar sociale media (bv. Facebook ‘Vind ik leuk’-knop, ‘Delen op Twitter’-knop). Krijgt u via een Facebook of ander account op sociale media toegang tot onze Digitale Media, heeft Perrigo (afhankelijk van de privacy-instellingen) automatisch toegang tot de informatie die op of via het socialmediaplatform is gedeeld. Perrigo mag deze informatie verzamelen en gebruiken voor de in de Verklaring beschreven doeleinden of op het ogenblik dat de informatie is verzameld.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

We mogen links naar websites van derden plaatsen. Daarnaast kunnen websites van derden ook links plaatsen naar onze Digitale Media. Kiest u ervoor om deze derdenwebsites te bezoeken, raadpleeg dan eerst hun privacyverklaring om na te gaan of u hun praktijken inzake uw persoonsgegevens begrijpt en ermee instemt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen en praktijken inzake gegevensbescherming van deze websites (ongeacht of zo’n website gekoppeld is op of aan onze Digitale Media). Deze links worden enkel voor uw gemak ter beschikking gesteld; u bezoekt ze op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacyverklaringen van derdenwebsites te controleren voor u persoonsgegevens opgeeft.

PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Alle verzamelde gegevens worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor u ons de gegevens hebt bezorgd, tenzij anders vermeld op het verzamelpunt, of zoals vermeld in deze Verklaring. We mogen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van rechtmatige zakelijke belangen voor de volgende doeleinden:

 • U algemene informatie op de Digitale Media bezorgen en onze producten en diensten ter beschikking van u stellen;
 • Reageren op uw vragen voor informatie, feedback en andere communicatie of briefwisseling die u ons bezorgt;
 • Uw interesse in onze producten meten en onze producten, diensten en Digitale Media verbeteren;
 • Garanderen dat de content op de Digitale Media voor u en voor uw computer en andere mobiele apparaten zo efficiënt mogelijk wordt weergegeven;
 • U informatie, producten of diensten leveren die u van ons vraagt;
 • Onze verplichtingen uitvoeren die het gevolg zijn van contracten tussen u en ons, of andere wettelijke verplichtingen;
 • U in staat stellen om, indien u dat wenst, deel te nemen aan interactieve functies van de Digitale Media;
 • U informeren over wijzigingen aan de Digitale Media, diensten, producten of policy’s;
 • Meer nuttige en voor u relevante advertenties weergeven op de Digitale Media;
 • U informeren over speciale aanbiedingen en producten of diensten die u zouden kunnen interesseren indien u ermee hebt ingestemd dat wij voor deze doeleinden contact met u opnemen.

PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij voorzieningen of dienstenaanbieders hebben. Door onze Digitale Media te gebruiken of door uw toestemming te geven (indien dit bij wet vereist is), stemt u in met de overdracht van gegevens naar landen buiten uw eigen land van verblijf, inclusief de Verenigde Staten, waar andere regels voor gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw land.

We zullen uw persoonsgegevens enkel zo lang als nodig opslaan om u toegang te kunnen bieden tot onze Digitale Media en tot diensten die op u betrekking hebben, indien dit bij wet vereist is, en voor het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

We maken gebruik van organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonsgegevens die door ons beheerd worden, te beveiligen. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via het internet of gegevensopslagsysteem 100 % veilig. Bent u van mening dat uw interactie met ons niet langer veilig is (u hebt bijvoorbeeld het gevoel dat de veiligheid van uw account bij ons in het gedrang komt), gelieve ons dan onmiddellijk te informeren over het probleem door contact met ons op te nemen zoals bepaald in het hoofdstuk 'Contact opnemen' hieronder.

GEGEVENS DELEN EN VRIJGEVEN

Perrigo mag de gegevens die het verzamelt over zijn gebruikers en de niet-identificerende informatie onbeperkt vrijgeven.

We mogen de verzamelde persoonsgegevens delen:

 • Met onze dochtermaatschappijen en filialen;
 • Met dienstenaanbieders en andere derden waarop we een beroep doen ter ondersteuning van onze activiteiten;
 • Met een koper of andere opvolger bij een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Perrigo;
 • Om een vonnis, gerechtelijke of juridische procedure na te leven, inclusief als reactie op een eis of verzoek van een overheid;
 • In geval van vermoedens van inbreuken, in onze communicatie met externe partijen.

UW RECHTEN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens niet te delen met ons en om te weten welke gegevens wij over u bijhouden. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met globalprivacyoffice@perrigo.com. We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn verwerken zoals vereist door lokale privacyvoorschriften. We kunnen een identificatiebewijs vragen om uw verzoek te verifiëren.

U mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn of om uw persoonsgegevens te schrappen.

U hebt het recht om zich in of uit te schrijven voor nieuwsbrieven, aankondigingen of andere communicatie en/of diensten van onze Digitale Media.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons bezorgt, juist en up-to-date zijn.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

COOKIES

Perrigo gebruikt cookies om de bezoekerservaring op onze digitale -mediaplatforms, waaronder websites en websites die toegankelijk zijn via onze mobiele applicaties, te verbeteren. Wenst u geen cookies te ontvangen wanneer u onze website bezoekt, kunt u de instellingen van uw browser en/of mobiel apparaat wijzigen zodat u wordt geïnformeerd over cookies, of u kunt ervoor kiezen om cookies te beperken of blokkeren.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die webservers op uw computer of mobiel apparaat opslaan. Cookies zorgen ervoor dat u efficiënt kunt navigeren tussen pagina’s, onthouden uw voorkeuren, interesses of inloggegevens en verbeteren uw globale bezoekerservaring. Cookies kunnen niet worden uitgevoerd als code, noch worden gebruikt om virussen af te leveren. Met cookies hebben wij evenmin toegang tot uw harde schijf. We kunnen geen gegevens op uw harde schijf lezen, ook niet wanneer we er cookies opslaan.

Type cookies gebruikt in Digitale Media

 • Vereiste cookies: deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen om te bewegen op de Digitale Media en alle functies te gebruiken waaronder toegang tot de beveiligde pagina’s van de Digitale Media. Zonder deze cookies zouden onze Digitale Media niet correct functioneren en kunnen we de door u gevraagde diensten, zoals winkelmandjes of beveiligde klantaccounts, niet leveren.
 • Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de Digitale Media gebruiken, bijvoorbeeld , welke pagina’s bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen ontvangen van bepaalde pagina’s. Deze cookies verzamelen niet-persoonlijke gegevens en traceren anoniem bezoekersverkeer of zorgen voor een gepersonaliseerde, verbeterde ervaring op de website. We gebruiken deze cookies ook om verschillende ontwerpen en functies voor onze Digitale Media te testen, en om te monitoren hoe onze bezoekers onze websites bereiken en hoe efficiënt onze advertenties zijn.
 • Functionele cookies: met deze cookies onthouden de Digitale Media uw keuzes (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) en kunnen we u verbeterde, meer gepersonaliseerde functies aanbieden. Deze cookies onthouden ook de wijzigingen die u hebt aangebracht aan bijvoorbeeld de tekstgrootte, het lettertype en andere delen van webpagina’s die u kunt personaliseren.
 • Targeting- of reclamecookies: deze cookies leveren content die beter is afgestemd op u en uw interesses. Ze beperken ook het aantal keer dat u een advertentie te zien krijgt, en meten de doeltreffendheid van de reclamecampagne. Sommige van onze partners gebruiken ook cookies of webbakens (kleine afbeeldingen van één pixel) zodat u meer relevante advertenties ziet wanneer u andere websites bezoekt. Targeting- of reclamecookies worden vaak gekoppeld aan door de andere organisatie geleverde functies.
 • Socialmediacookies: deze cookies worden meestal ingesteld door de socialmediaprovider en zorgen ervoor dat u content van de Digitale Media met vrienden kunt delen via uw favoriete sociale netwerken. Ze zijn ook bekend als socialmediaplug-ins. Perrigo beheert geen content van onze socialmediacookies. Voor meer informatie over socialmediacookies raadpleegt u best de verklaringen inzake privacy en gegevensuitwisseling van deze websites.

Cookies beheren en uitschakelen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om te verhinderen dat cookies automatisch worden aanvaard of opgeslagen, of u kunt een bericht van de website ontvangen voor u de cookies aanvaardt.

Meer weten over het beheren van cookies? Raadpleeg dan de Help-functie van uw browser, de instellingen van uw mobiele apparaat of www.allaboutcookies.org waar u meer details vindt over het beheren van cookies op populaire browsers. Houd ermee rekening dat delen van onze Digitale Media niet correct functioneren indien u cookies uitschakelt.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Als er wijzigingen aan deze Verklaring worden aangebracht, zullen wij u hierover informeren en de datum van deze Verklaring aanpassen. We raden u aan om op de hoogte te blijven van onze privacy- en cookiepraktijken en deze Verklaring te raadplegen tijdens uw interactie met ons. Soms informeren we u met aparte kennisgevingen over wijzigingen aan deze Verklaring. We zullen uw persoonsgegevens verzameld in het kader van een eerdere versie van de Verklaring niet anders behandelen zonder hiervoor eerst uw toestemming te vragen. Wijzigingen aan deze Verklaring worden onmiddellijk van kracht en door de Digitale Media van Perrigo te blijven gebruiken, stemt u hiermee in.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten over deze Verklaring zijn steeds welkom; neem contact met ons op via globalprivacyoffice@perrigo.com.